Startsidan  
     
  Varför pellets?  
   
   
   
  Produkter  
  Tjänster  
  Exempel  
     
  Kontakta oss  
  Om oss  
     
  Kalkyl  
 
 

Genomtänkt Norrländsk kvalitet

Omgiven av Hälsinglands skogar, har vi lärt oss den hårda vägen att det inte går att "gena". Kompromisslösa val på allt och optimerade rejäla konstruktioner är vår strävan. Vi vet dessutom betydelsen av snabb och bra service kalla vinterdagar.

Vårt mål har varit högsta möjliga säkerhet och bekvämlighet, utan att tumma på ekonomin, värma ditt hus med en ren inhemsk naturprodukt - Pellets.

Användarvänlig

Vår brännare är ungefär lika komplicerad att sköta som en tvättmaskin. Det vill säga du startar den och den och det blir varmt - hur varmt bestämmer du! När det är dags att göra ren brännaren (efter ca. 2 veckor) kan den själv tala om det. Har du dessutom vår patenterade panna med automatsotning är det många lata dagar framför dig.

Brännaren yttre del sitter fast med lättåtkomliga rejäla snabbfästen. Elanslutningar och pelletsmatarslang har snabbfästen. Du lossar enkelt brännaren från pannan på c:a 20 sekunder. Brännaren är lätt och enkel att bära. Inga tunga lyft vid rengöring. Vårt förbränningsutrymme är enkelt att demontera och rengöra.

Vårt styrsystem är enkelt att sköta och talar själv om via "app" eller sms när det behöver uppmärksamhet.

 

Prestanda & Finesser

Om många i familjen behöver duscha under kort tid så kan pannor med värmeväxlare/slinga få problem. Polar-brännaren har därför en funktion som automatisk känner av om varmvattenbehovet ökar. Brännaren kompenserar då automatiskt med högre effekt och håller duschvattnet varmt.

Helt nytt och unikt förbränningsutrymme. De flesta i branchen har plagierat en av de första förbränningsutrymmena som dök upp på marknaden i slutet av 80-talet. Vi började från "scratch" och utvecklade ett nytt förbränningsutrymme där vi såg till att råda bot på de problem som fanns och byggde in nya unika fördelar. T. ex. självbalanserande primär- och sekundärluft vilket tillåter variabelt effektuttag från 0-100% (det andra forskar om är standard i en Polar-brännare).

Din panna står inte och läcker värme - vår brännare använder den luft som passerar pannan. Den går inte on/off som många andra brännare, utan väljer rätt effekt efter behovet. Speciellt bra vid måttligt värmebehov - t. ex. mindre kalla vinterdagar och naturligtvis på vår, sommar och höst. När värmebehovet är mycket lågt - framförallt på sommaren - stänger brännaren av sig själv och automatstartar när värme behövs igen. Brännaren är även förberedd för ackumulatortank - du ansluter endast en enkel temp givare och talar om för brännaren att du vill elda mot tank. Många fler anslutnings- och styrmöjligheter finns, t ex styrning av inomhustemperaturen, mm.

Mycket långa uraskningsintervall, optimal förbränning, mm., är andra fördelar med vårt unika förbränningsutrymme.

Analog avkänning av panntemp. som styr effektvalet. Du slipper koppla in din nya pelletsbrännare till din gamla oljebrännartermostat. Du ställer själv enkelt in hur varm pannan skall vara.

Helautomatiskt mikrodator-baserat styrsystem som kontrollerar funktionen i hela Polar-brännaren. Inga krånglande relän, inga stora plastlådor på pannan eller väggen. Inga rattar eller skruvar som skall justeras. En av fördelarna är att alla inkopplade enheter övervakas av styrsystemet.

 

Driftsäkerhet & Livslängd

Återkopplad elektronisk styrning ger unik driftsäkerhet med övervakning av samtliga inkopplade enheter - t. ex. fläktar, motorer och givare.

Klarar all villapellets som uppfyller svensk standard SS187120. Vid behov kan brännaren (pelletsskruven) uppdateras för de flesta förekommande industripellets (upp till 12mm). Vår lösning klarar även spån i pelletsen utan problem.

Skruven är mycket driftsäker och smular inte sönder pelletsen. Du kan skruva pelletsen upp till 5m med standadrdskruv och upp till 8m utan mellanlagring med en något uppgraderad skruv.

Vid behov kan brännaren kompletteras med batteri-backup för upp till ett dygns drift vid strömbortfall.

Alla delar som blir varma är tillverkade av rostfritt stål i högsta kvalitet.

Service & Kompletta lösningar

Bra pris och kompletta lösningar om du vill med montage. Oavsett vad, så säljer vi aldrig en brännare utan ett kostnadsfritt besök.

Installation och service på plats. Vi säljer ej heller något vi inte själva kan serva och installera om du väljer det.

Gratis telefonsupport. Du kan ringa när som helst och vi har ingen automatiserad växel med tonvalsstyrning... - inte ens en telefonist du behöver passera. Du kommer genast till en duktig installatör som kan våra produkter.

Nöjda kunder.

Miljöpåverkan

Jämn förbränning med mycket låga utsläpp och bra miljövärden - även vid låga effekter och med en äldre panna. Med vår patenterade panna nås extremt bra resultat och verkningsgrad.

 

Flexibilitet

Brännare och pannor för små eller stora behov, mer eller mindre automatik - du kan själv välja vilken grad av automatisering du önskar.

Du behöver inte byta panna, även om det bästa resultaten nås med våra patenterade pannor. Framåtbrinnande låga innebär att brännaren passar de flesta pannor.

Ekonomi

Unika lösningar ger effektiv förbränning och högsta verkningsgrad!

Bra verkningsgrad även vid låg effekt, tex vår och höst eller för varmvatten på sommaren.

Mycket bra paketpris inklusive montering och idrifttagande! Ca. 25 000 kr för ett komplett brännarpaket, inkl. veckoförråd, installation och intrimning efter ca. 1v. drift.

Mail oss för mer info

 

Säkerhet

Vårt eget styrsystem kontrollerar alla vitala komponenter i Polar-brännaren 10 ggr./s brännaren. Skulle t. ex. en kontakt ha glömts känner styrsystemet det ögonblickligen och larmar. Brännaren reglerar själv effekten vilket även innebär att den bygger upp lågan lugnt och försiktigt under uppstart. Lågan övervakas av en optovakt. Skulle brännaren av någon anledning misslyckas med att starta känner den själv av det och larmar, samt talar om i klartext vad som gått fel.

Brännaren är försedd med: fallschakt med optisk övervakning, överhettningsskydd, smältbar slang, sprinkler, givar- och motorövervakning och optovakt (fotocell). Du till och med övervaka din brännare via din mobiltelefon och den larmar naturligtvis!

Polarbrännaren är självklart CE-märkt.

Säkerhet är naturligtvis högsta prioritet i våra brännare. Bara en sådan sak som självdiagnostiserande styrsystem, 4 st. oberoende skydd mot bakbrand, mm., vittnar om att en Polar-brännare höjer sig över mängden.

Tester

De absolut viktigaste testerna har pågått sedan vintern -97/98 - det vill säga våra egna prov i våra egna lokaler. Samtidigt har de interna testerna kompletterats med fältprov - det vill säga "skarpa" prov under lång tid ute hos vanliga familjer och i verksamhetslokaler. Utöver detta har brännarna serietillverkats och sålts sedan 2005 - många direkt från fabrik. Att vi både tillverkar, säljer och installerar innebär att vi är väl medvetna om din verklighet. Trots det har vi inte prutat på att låta oberoende provinstitut testköra våra brännare med mycket goda resultat.