Startsidan  
     
  Varför pellets?  
  Varför PolarPellets?  
   
   
  Brännare, pannor och förråd
  Kaminer
  Pelletsförsäljning
  Tjänster  
  Exempel  
     
  Kontakta oss  
  Om oss  
     
  Kalkyl  
 
 

Genomtänkt Norrländsk kvalitet

Vi talar gärna om våra kompromisslösa val på allt och våra optimerade rejäla konstruktioner, men den största fördelen med våra brännare är ändå att vi har hela konstruktionen "in house." Vi behöver inte ringa någon konsult för att få något förklarat eller ändrat. Vi vet dessutom betydelsen av snabb och bra service under kalla vinterdagar.

Vårt mål har varit att med högsta möjliga säkerhet och bekvämlighet, värma ditt hus med en ren inhemsk naturprodukt - Pellets.

Användarvänlig

Vår brännare är med vårt mycket användarvänliga styrsystem något mer komplicerad att sköta än en tvättmaskin, men inte mycket. Det vill säga du startar den och det blir varmt - hur varmt bestämmer du. När det efter 2-4 veckor (varierar med skorstenslösning) är dags att sota pannan och brännaren kan styrsystemet tala om det med ett sms eller via app i din telefon. Med automatsotning av pannan blir det ännu fler lata dagar.

Brännaren yttre del sitter fast med lättåtkomliga rejäla snabbfästen. Elanslutningar och pelletsmatarslang har snabbfästen. Du lossar enkelt brännaren från pannan på c:a 20 sekunder. Brännaren är lätt och enkel att bära. Inga tunga lyft vid rengöring. Vårt förbränningsutrymme är enkelt att demontera och rengöra.

Vårt styrsystem med grafiskt gränssnitt kan även styras via "app", samt larma med sms eller via app när det behöver uppmärksamhet.

 

Prestanda & Finesser

Om många i familjen behöver duscha under kort tid så kan pannor med värmeväxlare/slinga få problem. Polar-brännaren har därför en funktion som automatisk känner av om varmvattenbehovet ökar. Brännaren kompenserar då automatiskt med högre effekt och håller duschvattnet varmt.

Helt nytt och unikt förbränningsutrymme. De flesta i branchen har plagierat en av de första förbränningsutrymmena som dök upp på marknaden i slutet av 80-talet. Vi började från "scratch" och utvecklade ett nytt förbränningsutrymme där vi rådde bot på de problem som fanns och gav nya unika fördelar. T. ex. medger variabelt effektuttag från 0-100% (det andra forskar om är standard i en Polar-brännare).

Din panna står inte och läcker värme - vår brännare använder den luft som passerar pannan. Den går inte on/off som många andra brännare, utan väljer rätt effekt efter behovet. Speciellt betydelsefullt vid måttligt värmebehov - t. ex. under vår, sommar och höst. När värmebehovet är mycket lågt, framförallt på sommaren, kan brännaren enkelt konfigureras för att stänga av sig själv och automatstarta när värme behövs igen. D v s du konfigurerar för hur länge den skall gå på underhållsfyr innan den stänger av och därefter eltända när det behövs. Brännaren är även förberedd för ackumulatortank - du ansluter endast en enkel temp givare och talar om för brännaren att du vill elda mot tank. Många fler anslutnings- och styrmöjligheter finns, t ex styrning av inomhustemperaturen via automatshunt, styrning av extra transportskruv, mm.

Mycket långa uraskningsintervall, optimal förbränning, mm., är andra fördelar med vårt unika förbränningsutrymme.

Helautomatiskt mikrodator-baserat styrsystem med enkelt grafiskt användargränssnitt som kontrollerar funktionen i hela Polar-brännaren. Inga krånglande relän, inga stora plastlådor på pannan eller väggen. Inga rattar eller skruvar som skall justeras. En av fördelarna är att alla inkopplade enheter övervakas av styrsystemet.

Allt i brännaren, utom tändelement, drivs av 24V. Vid strömavbrott kan brännaren tändas manuellt (med tändvätska) och hållas igång flera dygn med ett par bilbatterier.

 

Driftsäkerhet & Livslängd

Återkopplad elektronisk styrning ger unik driftsäkerhet med övervakning av samtliga inkopplade enheter - t. ex. fläktar, motorer och givare.

Klarar all villapellets som uppfyller svensk standard SS187120. Vid behov kan brännaren (pelletsskruven) uppdateras för de flesta förekommande industripellets (upp till 12mm). Vår lösning klarar även spån i pelletsen utan problem.

Skruven är mycket driftsäker och smular inte sönder pelletsen. Du kan skruva pelletsen upp till 5m med standadrdskruv och upp till 8m utan mellanlagring med en något uppgraderad skruv.

Alla delar som blir varma är tillverkade av rostfritt stål i högsta kvalitet.

Service & Kompletta lösningar

Bra pris och kompletta lösningar om du vill med montage. Oavsett vad, så säljer vi aldrig en brännare utan ett kostnadsfritt besök.

Utöver att vi utvecklat brännarna från första plåtbit till sista programrad i styrsystemet, inkl utvecklat hårdvaran i styrsystemet, installerar vi och servar på plats. Vi kan därför våra produkter utan och innan samt har alltid reservdelar på plats då de ingår i produktionen av brännarna. Vi säljer ej heller något vi inte själva kan serva och installera.

Gratis telefonsupport. Du kan ringa när som helst och vi har ingen automatiserad växel med tonvalsstyrning... - inte ens en telefonist du behöver passera. Du kommer direkt till en duktig installatör eller konstruktör som kan våra produkter.

Nöjda kunder.

Miljöpåverkan

Jämn förbränning med mycket låga utsläpp och bra miljövärden - även vid låga effekter.

 

Flexibilitet

Brännare och pannor för små eller stora behov, mer eller mindre automatik - du kan själv välja vilken grad av automatisering du önskar.

Du behöver inte byta panna, även om det bästa resultaten nås med våra pannor. Framåtbrinnande låga innebär att brännaren passar de flesta pannor.

Ekonomi

Unika lösningar ger effektiv förbränning och högsta verkningsgrad!

Bra verkningsgrad även vid låg effekt, tex vår och höst eller för varmvatten på sommaren.

Mycket bra paketpris inklusive montering och idrifttagande med ekonomitrimning efter ca 1v drift!

Mail oss för mer info

 

Säkerhet

Vårt eget styrsystem kontrollerar alla vitala komponenter i Polar-brännaren 10 ggr./s. Skulle t. ex. en kontakt ha glömts känner styrsystemet det ögonblickligen och larmar. Brännaren reglerar själv effekten vilket även innebär att den bygger upp lågan lugnt och försiktigt under uppstart. Lågan övervakas av en optovakt. Skulle brännaren av någon anledning misslyckas med att starta känner den själv av det och larmar, samt talar om i klartext vad som gått fel.

Brännaren är försedd med: fallschakt med optisk övervakning, överhettningsskydd, smältbar slang, givar- och motorövervakning samt optovakt (flamdetektor). Du kan till och med övervaka din brännare via din mobiltelefon och få larm via sms och/eller i app!

Polarbrännaren är självklart CE-märkt.

Tester

De absolut viktigaste testerna har pågått sedan vintern -96/97 - det vill säga våra egna prov i våra egna lokaler. Samtidigt har de interna testerna kompletterats med fältprov - det vill säga "skarpa" prov under lång tid ute hos vanliga familjer och i verksamhetslokaler. Utöver detta har brännarna serietillverkats och sålts sedan 2005 - i stort sett alla direkt från fabrik. Att vi både tillverkar, säljer och installerar innebär att vi är väl medvetna om din verklighet. Trots det har vi inte prutat på att låta oberoende provinstitut testköra våra brännare med mycket goda resultat.